1400 kuutiometrillä haketta voidaan korvata 100 000 litraa lämmitysöljyä.

____________________________

 

Kotimainen bioenergia on parhaim-millaan hyvinvointia lisäävä merkit-tävä mahdollisuus, joka parantaa energiaomavaraisuutta, lisää ener-giahuollon varmuutta, ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, tuo yrittäjyyttä, luo uusia liiketoimintamalleja sekä tuo merkittävästi uusia pysyviä työpaikkoja eri puolille maatamme

Suomen Bioenergia

- Huomispäivän energiaa tänään!


Suomen BioEnergia, Luumäentie 10, 21420 LIETO, Puh. 050 574 1403

päivystyspuhelin 045 111 4262


 

Yritys yritys.html
Tuotteet/Palvelut tuotteet.html
Yhteys yhteys.html
Etusivu